CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYÊN QUANG

Địa chỉ: Số 117 Lê Lợi - Tổ 10 - P. Tân Quang - TP. Tuyên Quang

Điện thoại: (02073) 822 681 - Fax: (02073) 826 038 - (0273) 818 495

www.xosotuyenquang.vn - xosotuyenquang@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/xosotuyenquang